La col·lecció Literària

Literària és una col.lecció de grans obres de la literatura que s’ofereix al públic en tres nivells d’adaptació:

  • BA és per a aquells lectors que aprenen l’idioma o que tenen alguna dificultat lectora. Redueix l’extensió del text original i ofereix l’obra a través d’un repertori lèxic bàsic per facilitar-ne la comprensió.
  • ST transforma el registre literari en un registre més estàndard o n’actualitza la llengua en casos d’obres d’altres èpoques per tal de facilitar-ne la comprensió, però conserva gairebé tota l’extensió del text i la seva riquesa.
  • LI ofereix el text original íntegrament i sense adaptació.